top of page

Przetwarzanie danych osobowych

Drogi Użytkowniku, niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Zanim wejdziesz na naszą stronę, zapoznaj się proszę z poniższymi informacjami:

 

I. Administrator danych osobowych
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Willow Pracownia Dominika Kuźniar, 51-619 Wrocław, ul. Mickiewicza 34/34a m.7, e-mail: sklep@topazatelier.com

 

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania
 

Twoje dane osobowe w postaci adresu IP, danych zawartych w plikach cookies przetwarzamy w celu umożliwienia Ci wejścia na naszą stronę i przeglądania jej zawartości, na podstawie Twojej zgody – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

III. Odbiorcy danych
 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom: Twoje dane osobowe możemy udostępniać dostawcy hostingu WIX.com. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

IV. Okres przechowywania danych
 

Twoje dane przechowujemy do czasu posiadania udzielonej przez Ciebie zgody.

V. Twoje prawa


Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem).
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: dominika.qzniar@gmail.com, nr telefonu 795 132 094 

VI. Informacja o dobrowolności podania danych
 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych, nie będziesz mógł przeglądać zawartości naszej strony.

 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.


Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook).” Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. 

RODO

Od 25 maja 2018 r. zastosowanie znajduje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

 

Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami.

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest Willow Pracownia Dominika Kuźniar- właścicielka sklepu internetowego QZNIAR.com, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Mickiewicza 34/34a lok.7

 

II. Informacja o pozyskaniu danych

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie w związku z działaniami dokonywanymi przez Panią/Pana na naszej stronie-zakupem towarów. 

 

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w postaci  imienia i nazwiska, numer NIP ,adresu zamieszkania, adres wysyłki ,adresu e-mail, nr telefonu, adres IP możemy przetwarzać:

1)     na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu:

a) umożliwienia Pani/Panu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości naszej strony internetowej za pośrednictwem zarejestrowanego konta,

b) umożliwienia Pani/Panu kontaktu z naszym sklepem za pomocą formularza kontaktowego bądź inną dostępną na naszej stronie formą kontaktu,

c) obsługi newslettera,

d) wpisów dotyczących oferowanych towarów (np. recenzji towaru)

2)     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,

3)     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym  kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system informatyczny oraz system płatności elektronicznej .Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

V. Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

1)     posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),

2)     zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,

3)     wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

VI. Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem).

 

Ww. prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem firmy bądź poprzez email: dominika.qzniar@gmail.com

Polityka prywatności

1. W ramach serwisu www.qzniar.com są zbierane dane wprowadzane bezpośrednio przez Użytkowników, którzy dokonują zakupów w sklepie internetowym oraz dane automatyczne, np. informacje o odsłonach oraz czasie spędzonym na poszczególnych stronach. Informacje gromadzone automatycznie są zbierane za pośrednictwem plików cookies.

2. Pliki Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. W ramach serwisu mogą być wykorzystywane cookies Usługodawcy oraz zewnętrzne związane z funkcjonalnością sklepu internetowego. Pliki cookies mają za zadanie zapamiętanie decyzji Użytkownika, np. zaakceptowanie polityki prywatności, aby serwis nie musiał prosić o powtórzenie tych czynności przy kolejnych wizytach.

3. Pliki Cookies wykorzystywane przez administratora pomagają mu dostosowywać treści serwisu oraz ofertę usług do zainteresowania Użytkowników. 
Cookies służą także do identyfikowania rodzaju urządzenia, z którego korzysta Użytkownik w celu dostosowania widoku.

4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

5. Usługodawca wykorzystuje cookies sesyjne, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika tylko do czasu zakończenia sesji przeglądarki. Po zakończeniu sesji cookies są usuwane z pamięci. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

6. Usługodawca wykorzystuje także cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci przeglądarki do czasu ich skasowania lub przez okres określony w ustawieniach cookies (np. rok). Są to pliki służące do zapamiętania decyzji podejmowanych przez Użytkownika w serwisie (np. zaakceptowanie regulaminu) oraz odnotowywanie jego wizyt w historii aktywności Serwisu. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika 

7. Użytkownik może w ustawieniach przeglądarki wyłączyć lub ograniczyć możliwość propagowania plików cookies poprzez Serwis w jego urządzeniu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu lub niektórych jego funkcji w takiej sytuacji.

8. Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia. 

9. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości wyświetlanych stron internetowych. 

10. W przypadku kontroli organu nadzorczego ochrony danych osobowych lub innych upoważnionych do tego podmiotów, dane użytkowników mogą zostać udostępnione zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane użytkowników mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo aktualizacji polityki prywatności.

bottom of page